Étiquettes

Chân dung vua Thành Thái (Tranh minh họa)

Portrait peint de l’Empereur Thành Thai