Mots-clés

,

3

Trên cánh đồng sen Đồng Tháp Mười (Gathering Lotus, Đồng Tháp Mười, South Vietnam)

Publicités